Language switcher

  • 899 просм.

Байлык финанстын» эл аралык каржылык Рейтинги- «ВВВ»

MicroFinanza Rating Эл аралык рейтингдик компаниясы отчетун жарыялап, ага ылайык «Байлык Финанс» МКК ЖЧК нун финансылык  рейтинги жакынкы  жылдарга «Туруктуу» прогнозу менен «ВВВ» ни түзѳѳрүн кубаныч менен кабарлайбыз.

Рейтингдин мындай деңгээли  кездешип калуучу каржылык тобокелдиктерди  жѳнгѳ салуу боюнча жакшы жѳндѳмдѳр  бар экендигин далилдейт. Ал эми биздин Компания үчүн ушул сыяктуу баалоонун жүргүзүлүшү – бул жѳн гана ѳзүнѳ-ѳзү баа берүү эмес, ошол  эле учурда  ѳзүн Борбор Азиядагы жана бардык дүйнѳдѳгү МФУлар менен   салыштыруу мүмкүнчүлүгү.

Мындай  Эл аралык жогорку баанын алынышы Компаниянын  ишмердүүлүгүнѳ  бардык кызматкерлер тарабынан натыйжалуу мамиле жасалып жаткандыгынан кабар берет!

  • admin      
  • 899 просм.
Бөлүшүү:
Читайте также
Жаңылыктар архиви