Мурабаха – Компания менен Кардардын ортосундагы бүтүм, анда Кардардын талабы боюнча Компания сатып алган товарларды бөлүп-бөлүп сатууну караштырат, мында Компания товардын наркын жана маржаны толугу менен ачып берет.

Каржылоонун өлчөмү:

5 000 сомдон 300 000 сомго чейин

Сатып алуу жана сатуу предмети төмөнкүлөр болушу мүмкүн:

 • Тиричилик техникасы,
 • Уюлдук телефондор, планшеттер жана башка түзүлүштөр,
 • Эмерек,тиричилик буюмдары
 • Мал-жалдык жана жер семирткичтер
 • Автоунаа жана башкалар.

Сатып алуунун жана сатуунун предмети төмөнкүлөр боло албайт:

 • Алтын, күмүш жана алардан жасалган буюмдар;
 • Чет элдик валюта;
 • Баалуу кагаздар;
 • Жүгүртүү капиталы, мында активдер дебитордук карыздар менен камсыздалган;
 • Жумуштар жана кызматтар;
 • Чочконун эти жана чочко этин камтыган азыктар;
 • Алкоголдук продукция;
 • тамеки буюмдары;
 • Кумар оюндары;
 • башка бүтүмдү кайра каржылоо, анын ичинде ошол эле кардар менен мурунку Мурабаха келишиминин предмети болгон товарга карата Мурабаха келишимин түзүүнү;
 • Шарият кеңеши тарабынан мурабаха бүтүмүн түзүүгө тыюу салуу же каалабаган башка товарлар.

Артыкчылыктары:

 • алдын ала төлөм жок
 • комиссия жок
 • күрөөсүз
 • айып жок
 • минималдуу документтер
 • 1 күнгө чейин

Мөөнөтүнөн мурда төлөө тартиби:

– Эгерде кардар Мурабаха келишими түзүлгөн күндөн тартып 3 айдан мурда толук мөөнөтүнөн мурда төлөп берсе, Компания Кардарды үч ай үчүн товарды сатып алуу суммасынын калдыктарын жана үстөк акынын суммасын төлөөгө милдеттендире алат.

– Эгерде Кардар Мурабаха келишими түзүлгөн күндөн тартып 3 ай өткөндөн кийин толук мөөнөтүнөн мурда төлөп берсе, анда Компания Кардарды учурдагы ай үчүн товарды сатып алуу суммасынын калдыгын жана үстөк суммасын төлөөгө милдеттендире алат. Ошол эле учурда, Кардар Мурабаха келишими аяктаганга чейин келерки айлар үчүн кошумча төлөмдүн суммасын төлөөдөн бошотулушу мүмкүн.

Жарым-жартылай мөөнөтүнөн мурда төлөө

Кардар Мурабаха Келишиминин колдонуу мөөнөтү ичинде каалаган убакта айып төлөбөстөн, товарга жарым-жартылай төлөмдү мөөнөтүнөн мурда төлөөгө укуктуу. Жарым-жартылай мөөнөтүнөн мурда төлөө графигин кайра карап чыгууга жана Мурабаха келишими боюнча Кардардын милдеттенмелеринин суммаларын кайра эсептөөгө алып келбейт.

Мөөнөт Кошумча төлөм Каржылоонун өзгөчөлүктөрү
1-6 ай 18% Бир кепилчилик берүүчү:

 •  200 000 сомдон жогору;
 • 105 000 сомдон жогору сураган, кредиттик таржымалы жок кардарлар үчүн

 

 

 

 

 

7-12 ай 22%
13-18 ай 25%
19-24 ай 27%
25-36 ай 30%

Мурабаха каржылоосун төлөм терминалдары жана электрондук капчыктар аркылуу кантип төлөө керек?

 

Суроолор калдыбы?

Сиз бул форманы колдонуу менен сатуу боюнча менеджерден кеңеш сурасаңыз болот
  petal