Бизнес кредиттер — өз ишин КР аймагында жүргүзгөн жана соода, кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө, өндүрүш жана башка чөйрөлөрдө чакан же орто бизнеске ээ болгон жеке ишкерлер жана юридикалык жактар үчүн арналган.

Зайым алуучуга талаптар жөнөкөй:

 • Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ болуу;
 • 18 жаштан 70 жашка чейинки куракта болуу (камсыздандыруу полисин сатып алган кардарлар үчүн курактык чек 73 жашты камтыйт);
 • Оң кредиттик таржымалга ээ болуу, мында потенциалдуу кардарда:

Документтердин тизмеси минималдуу:

 • зайым алуучунун, жубайынын жана кепилчилик берүүчүнүн (эгер болсо) паспортунун көчүрмөсү;
 • жубайы менен күрөө берүүчүнүн паспортунун көчүрмөсү (эгер күрөө кредити болсо);
 • зайым алуучунун үй-бүлөлүк абалы жөнүндө документтер;
 • кардардын бизнеси боюнча башка керектүү документтер.

Каржылоо шарттары:

 • Валюта: сом
 • Төлөө графиги: аннуитеттик
 • Камсыздандыруу менен насыя алууда үстөк пайыздар таблицага ылайык төмөндөтүлөт. Күрөө менен камсыздалган кредиттер боюнча камсыздандыруу сыйлыгын төлөө 12 айга ай сайын төлөнүүчү төлөм катары бөлүштүрүлүшү мүмкүн
Күрөөсүз кредит берүү
Сумма Мөөнөт Пайыздык коюм Камсыздоо
10 000ден 300 000ге чейин (кошкондо)

1 айдан 18 айга чейин (150 000 сомго чейин)

1 айдан 24 айга чейин (150 001 сомдон 300 000 сомго чейин)

10 000 – 100 000 сом – 45% (44% камсыздандыруу менен)
100 001 – 200 000 сом – 43% (41% камсыздандыруу менен)
200 001 – 300 000 сом – 39% (37% камсыздандыруу менен)
Кредиттик тарыхы бар кардар үчүн

200 000 сомго чейин (кошумча) – гарантсыз

200 000 сомдон жогору -1 гарант

Кредиттик тарыхы жок кардарлар үчүн

150 000 сомго чейин (кошумча) – кепилдиксиз

150 000 сомдон жогору -1 гарант

Күрөө менен кредит берүү
Сумма Мөөнөт Пайыздык коюм Камсыздоо
200 000 сомдон 1 000 000 сомго чейин 6 айдан 36 айга чейин 30%  Кыймылсыз мүлк

Аралаш күрөө (кыймылсыз мүлк + кыймылдуу мүлк)

*Натыйжалуу пайыздык коюм 34,48% дан баштап 55,54% чейин
* Кредит Комитети кредиттин суммасынан көз карандысыз кепилчилик берүүнү сурашы мүмкүн.

Кассалык тейлөө үчүн комиссия – кредиттин суммасынан 1,3%, бирок 10 000 сомдон ашпайт.

Күрөөсүз кредиттер үчүн күрөө депозити кредиттин суммасынын 1% түзөт.

Агро кредит — бул продукт боюнча каражаттар айыл чарба ишин: мал чарбаны, канаттуулар чарбасын, бал челекчиликти жана балык чарбасын, дыйканчылыкты жана багбанчылыкты колдоого жана өнүктүрүүгө, айыл чарба өндүрүмүн даярдоого жана кайра иштетүүгө берилиши мүмкүн.

Зайым алуучуга талаптар жөнөкөй:

 • Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ болуу;
 • 18 жаштан 70 жашка чейинки куракта болуу (Камсыздандыруу полисин сатып алган кардарлар үчүн курактык чек 73 жашты камтыйт)
 • Оң кредиттик таржымалга ээ болуу, мында потенциалдуу кардарда:

Документтердин тизмеси минималдуу:

 • зайым алуучунун, жубайынын жана кепилчилик берүүчүнүн (эгер болсо) паспортунун көчүрмөсү;
 • жубайы менен күрөө берүүчүнүн паспортунун көчүрмөсү (эгер күрөө кредити болсо);
 • зайым алуучунун үй-бүлөлүк абалы жөнүндө документтер;
 • кардардын бизнеси боюнча башка керектүү документтер.

Каржылоо шарттары:

 • Валюта: сом
 • Төлөө графиги: аннуитеттик
 • Камсыздандыруу менен кредит алууда пайыздык чендер таблицага ылайык төмөндөтүлөт. Күрөө менен камсыздалган кредиттер боюнча камсыздандыруу сыйлыгын төлөө ай сайын төлөнүүчү төлөм менен 12 айга бөлүштүрүлүшү мүмкүн  .
Күрөөсүз кредит берүү
Сумма Мөөнөт Пайыздык коюм Камсыздоо
10 000ден 300 000ге чейин (кошкондо)

1 айдан 18 айга чейин (150 000 сомго чейин)

1 айдан 24 айга чейин (150 001 сомдон 300 000 сомго чейин)

10 000 – 100 000 сом – 45% (44% камсыздандыруу менен)
100 001 – 200 000 сом – 43% (41% камсыздандыруу менен)
200 001 – 300 000 сом – 39% (37% камсыздандыруу менен)
Кредиттик тарыхы бар кардар үчүн

200 000 сомго чейин (кошумча) – гарантсыз

200 000 сомдон жогору -1 гарант

Кредиттик тарыхы жок кардарлар үчүн

150 000 сомго чейин (кошумча) – кепилдиксиз

150 000 сомдон жогору -1 гарант

Күрөө менен кредит берүү
Сумма Мөөнөт Пайыздык коюм Камсыздоо
200 000 сомдон 1 000 000 сомго чейин 6 айдан 36 айга чейин 30%  Кыймылсыз мүлк

Аралаш күрөө (кыймылсыз мүлк + кыймылдуу мүлк)

 

*Натыйжалуу пайыздык коюм 34,48 % дан баштап 55,54% чейин.
* Кредит Комитети кредиттин суммасынан көз карандысыз кепилчилик берүүнү сурашы мүмкүн

Кассалык тейлөө үчүн комиссия – кредиттин суммасынан 1,3%, бирок 10 000 сомдон ашпайт.

Күрөөсүз кредиттер үчүн күрөө депозити кредиттин суммасынын 1% түзөт.

Кошумчаланган нарк чынжырчасы каржылоо кредити биздин өнөктөштөрүбүз «Ак-Булак плюс» ЖЧКнын жана «Ак-Жалга» ЖАКнын сүт жеткирүүчүлөрдү болгон фермерлер үчүн арналган.

Алынган каражаттарга фермерлер саан уйларды, жабдуу сатып алып, сарайларды куруп же оңдоп жана сүт өндүрүү менен байланыштуу башка операциялык муктаждыктарын каржылай алышат.

Зайым алуучуга талаптар жөнөкөй:

 • Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ болуу;
 • 18 жаштан 70 жашка чейинки куракта болуу (Камсыздандыруу полисин сатып алган кардарлар үчүн курактык чек 73 жашты камтыйт)
 • Оң кредиттик таржымалга ээ болуу, мында потенциалдуу кардарда:

Документтердин тизмеси минималдуу:

 • зайым алуучунун, жубайынын жана кепилчилик берүүчүнүн (эгер болсо) паспортунун көчүрмөсү;
 • жубайы менен күрөө берүүчүнүн паспортунун көчүрмөсү (эгер күрөө кредити болсо);
 • зайым алуучунун үй-бүлөлүк абалы жөнүндө документтер;
 • кардардын бизнеси боюнча башка керектүү документтер.

Каржылоо шарттары:

 • Валюта: сом
 • Төлөө графиги: аннуитеттик
 • Камсыздандыруу менен кредит алууда пайыздык чендер таблицага ылайык төмөндөтүлөт. Кенен маалыматты ушул ссылка менен отуп тапсаныз болот.

Компаниянын каражаттарынан

Сумма Мөөнөт Пайыздык коюм Камсыздоо
20 000 сомдон 300 000 сомго чейин 3 айдан 18 айга чейин (150 000 сомго чейин)

3 айдан 24 айга чейин (150 001 сомдон 300 000 сомго чейин)

41%

(39% камсыздандыруу менен)

Кредиттик тарыхы бар кардар үчүн

200 000 сомго чейин (кошумча) – гарантсыз

200 000 сомдон жогору -1 гарант

Кредиттик тарыхы жок кардарлар үчүн

150 000 сомго чейин (кошумча) – кепилдиксиз

150 000 сомдон жогору -1 гарант

*Эффективдүү пайыздык чен 46,77%дан 49,80%%ке чейин.
*Кредиттик комитет кредиттин суммасына карабастан кепилдик сурай алат.

Кассалык тейлөө үчүн комиссия – кредиттин суммасынан 1,3%, бирок 10 000 сомдон ашпайт.

Күрөөсүз кредиттер үчүн күрөө депозити кредиттин суммасынын 1% түзөт.

 

 

Кредиттик калькулятор

c

5000
25000
50000

1 мес
12 мес
18 мес

Ай сайын төлөм

4874

Пайыздык чен

30 %

Кредиттин жалпы суммасы

58492

Кредиттин мөөнөтү

12

Ийгилик окуялары

Суроолор калдыбы?

Сиз бул форманы колдонуу менен сатуу боюнча менеджерден кеңеш сурасаңыз болот
  petal