Бизнес кредиттер — өз ишин КР аймагында жүргүзгөн жана соода, кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө, өндүрүш жана башка чөйрөлөрдө чакан же орто бизнеске ээ болгон жеке ишкерлер жана юридикалык жактар үчүн арналган.

Зайым алуучуга талаптар жөнөкөй:

 • Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ болуу;
 • 18 жаштан 70 жашка чейинки куракта болуу (камсыздандыруу полисин сатып алган кардарлар үчүн курактык чек 73 жашты камтыйт);
 • Оң кредиттик таржымалга ээ болуу, мында потенциалдуу кардарда:

Документтердин тизмеси минималдуу:

 • зайым алуучунун, жубайынын жана кепилчилик берүүчүнүн (эгер болсо) паспортунун көчүрмөсү;
 • жубайы менен күрөө берүүчүнүн паспортунун көчүрмөсү (эгер күрөө кредити болсо);
 • зайым алуучунун үй-бүлөлүк абалы жөнүндө документтер;
 • кардардын бизнеси боюнча башка керектүү документтер.

Каржылоо шарттары:

 • Валюта: сом
 • Төлөө графиги: аннуитеттик
 • Камсыздандыруу менен насыя алууда үстөк пайыздар таблицага ылайык төмөндөтүлөт.

Маанилүү! 

Кардар мөөнөтүнөн мурда толук мөөнөтүнөн мурда төлөөгө укуктуу:
– айып төлөбөстөн;
— Кредиттик келишимдин колдонуу мөөнөтүнүн каалаган убакта;
— Компанияга алдын ала эскертүүсүз;
– Компаниянын каалаган кеңсесинде жана/же жеткиликтүү төлөм инструменттерин колдонуу менен.

Кардар насыяны мөөнөтүнөн мурда жарым-жартылай төлөөгө укуктуу:
– айып төлөбөстөн;
— жарым-жартылай мөөнөтүнөн мурда жабуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү билдирүүдөн кийин Кредиттик келишимдин колдонуу мөөнөтүнүн каалаган убагында;
– Компаниянын каалаган кеңсесинде жана/же жеткиликтүү төлөм инструменттерин колдонуу менен.

Күрөөсүз кредит берүү
Сумма Мөөнөт Пайыздык коюм Камсыздоо
10 000 сомдон 500 000 сомго чейин

1 айдан 18 айга чейин (150 000 сомго чейин)

1 айдан 24 айга чейин (150 001 сомдон 300 000 сомго чейин)

1 айдан 36 айга чейин (300 001 сомдон 500 000 сомго чейин)

10 000 – 100 000 сом – 42% (40% камсыздандыруу менен)
100 001 – 200 000 сом – 41% (38% камсыздандыруу менен)
200 001 – 300 000 сом – 38% (35% камсыздандыруу менен)300 001 – 500 000 сом – 35% (32% камсыздандыруу менен)
Кредиттик тарыхы бар кардар үчүн

300 000 сомго чейин (кошумча) – гарантсыз

300 000 сомдон жогору -1 гарант

Кредиттик тарыхы жок кардарлар үчүн

150 000 сомго чейин (кошумча) – кепилдиксиз

150 000 сомдон жогору -1 гарант

Күрөө менен кредит берүү
Сумма Мөөнөт Пайыздык коюм Камсыздоо
300 000 сомдон 2 000 000 сомго чейин 6 айдан 36 айга чейин 30%  Кыймылсыз мүлк
(үй, батир, коммерциялык турак эмес жайлар жана объекттер ж.б.).Кошумчалай кетсек, эгерде кыймылсыз мүлктүн болжолдуу баасы күрөөнү жабуу коэффициентине (CLR) жетпесе, кыймылдуу мүлк кабыл алынат.

*Натыйжалуу пайыздык коюм 34,48% дан баштап 52.09% чейин
* Кредит Комитети кредиттин суммасынан көз карандысыз кепилчилик берүүнү сурашы мүмкүн.

Кассалык тейлөө үчүн комиссия – кредиттин суммасынан 1,3%, бирок 10 000 сомдон ашпайт.

Күрөөсүз кредиттер үчүн күрөө депозити кредиттин суммасынын 1% түзөт.

Агро кредит — бул продукт боюнча каражаттар айыл чарба ишин: мал чарбаны, канаттуулар чарбасын, бал челекчиликти жана балык чарбасын, дыйканчылыкты жана багбанчылыкты колдоого жана өнүктүрүүгө, айыл чарба өндүрүмүн даярдоого жана кайра иштетүүгө берилиши мүмкүн.

Зайым алуучуга талаптар жөнөкөй:

 • Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ болуу;
 • 18 жаштан 70 жашка чейинки куракта болуу (Камсыздандыруу полисин сатып алган кардарлар үчүн курактык чек 73 жашты камтыйт)
 • Оң кредиттик таржымалга ээ болуу, мында потенциалдуу кардарда:

Документтердин тизмеси минималдуу:

 • зайым алуучунун, жубайынын жана кепилчилик берүүчүнүн (эгер болсо) паспортунун көчүрмөсү;
 • жубайы менен күрөө берүүчүнүн паспортунун көчүрмөсү (эгер күрөө кредити болсо);
 • зайым алуучунун үй-бүлөлүк абалы жөнүндө документтер;
 • кардардын бизнеси боюнча башка керектүү документтер.

Каржылоо шарттары:

 • Валюта: сом
 • Төлөө графиги: аннуитеттик
 • Камсыздандыруу менен кредит алууда пайыздык чендер таблицага ылайык төмөндөтүлөт.

Маанилүү! 

Кардар мөөнөтүнөн мурда толук мөөнөтүнөн мурда төлөөгө укуктуу:
– айып төлөбөстөн;
— Кредиттик келишимдин колдонуу мөөнөтүнүн каалаган убакта;
— Компанияга алдын ала эскертүүсүз;
– Компаниянын каалаган кеңсесинде жана/же жеткиликтүү төлөм инструменттерин колдонуу менен.

Кардар насыяны мөөнөтүнөн мурда жарым-жартылай төлөөгө укуктуу:
– айып төлөбөстөн;
— жарым-жартылай мөөнөтүнөн мурда жабуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү билдирүүдөн кийин Кредиттик келишимдин колдонуу мөөнөтүнүн каалаган убагында;
– Компаниянын каалаган кеңсесинде жана/же жеткиликтүү төлөм инструменттерин колдонуу менен.

Күрөөсүз кредит берүү
Сумма Мөөнөт Пайыздык коюм Камсыздоо
10 000 сомдон 500 000 сомго чейин

1 айдан 18 айга чейин (150 000 сомго чейин)

1 айдан 24 айга чейин (150 001 сомдон 300 000 сомго чейин)

1 айдан 36 айга чейин (300 001 сомдон 500 000 сомго чейин)

 

10 000 – 100 000 сом – 42% (40% камсыздандыруу менен)
100 001 – 200 000 сом – 41% (38% камсыздандыруу менен)
200 001 – 300 000 сом – 38% (35% камсыздандыруу менен)300 001 -500 000 сом -35% ( 32%камсыздандыруу менен)
Кредиттик тарыхы бар кардар үчүн

300 000 сомго чейин (кошумча) – гарантсыз

300 000 сомдон жогору -1 гарант

Кредиттик тарыхы жок кардарлар үчүн

150 000 сомго чейин (кошумча) – кепилдиксиз

150 000 сомдон жогору -1 гарант

Күрөө менен кредит берүү
Сумма Мөөнөт Пайыздык коюм Камсыздоо
300 000 сомдон 2 000 000 сомго чейин 6 айдан 36 айга чейин 30%  Кыймылсыз мүлк

Аралаш күрөө (кыймылсыз мүлк + кыймылдуу мүлк)

 

*Натыйжалуу пайыздык коюм 34,48 % дан баштап 52.09% чейин.
* Кредит Комитети кредиттин суммасынан көз карандысыз кепилчилик берүүнү сурашы мүмкүн

Кассалык тейлөө үчүн комиссия – кредиттин суммасынан 1,3%, бирок 10 000 сомдон ашпайт.

Күрөөсүз кредиттер үчүн күрөө депозити кредиттин суммасынын 1% түзөт.

Кошумчаланган нарк чынжырчасы каржылоо кредити биздин өнөктөштөрүбүз «Ак-Булак плюс» ЖЧКнын жана «Ак-Жалга» ЖАКнын сүт жеткирүүчүлөрдү болгон фермерлер үчүн арналган.

Алынган каражаттарга фермерлер саан уйларды, жабдуу сатып алып, сарайларды куруп же оңдоп жана сүт өндүрүү менен байланыштуу башка операциялык муктаждыктарын каржылай алышат.

Зайым алуучуга талаптар жөнөкөй:

 • Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ болуу;
 • 18 жаштан 70 жашка чейинки куракта болуу (Камсыздандыруу полисин сатып алган кардарлар үчүн курактык чек 73 жашты камтыйт)
 • Оң кредиттик таржымалга ээ болуу, мында потенциалдуу кардарда:

Документтердин тизмеси минималдуу:

 • зайым алуучунун, жубайынын жана кепилчилик берүүчүнүн (эгер болсо) паспортунун көчүрмөсү;
 • жубайы менен күрөө берүүчүнүн паспортунун көчүрмөсү (эгер күрөө кредити болсо);
 • зайым алуучунун үй-бүлөлүк абалы жөнүндө документтер;
 • кардардын бизнеси боюнча башка керектүү документтер.

Каржылоо шарттары:

 • Валюта: сом
 • Төлөө графиги: аннуитеттик
 • Камсыздандыруу менен кредит алууда пайыздык чендер таблицага ылайык төмөндөтүлөт. Кенен маалыматты ушул ссылка менен отуп тапсаныз болот.

Маанилүү! 

Кардар мөөнөтүнөн мурда толук мөөнөтүнөн мурда төлөөгө укуктуу:
– айып төлөбөстөн;
— Кредиттик келишимдин колдонуу мөөнөтүнүн каалаган убакта;
— Компанияга алдын ала эскертүүсүз;
– Компаниянын каалаган кеңсесинде жана/же жеткиликтүү төлөм инструменттерин колдонуу менен.

Кардар насыяны мөөнөтүнөн мурда жарым-жартылай төлөөгө укуктуу:
– айып төлөбөстөн;
— жарым-жартылай мөөнөтүнөн мурда жабуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү билдирүүдөн кийин Кредиттик келишимдин колдонуу мөөнөтүнүн каалаган убагында;
– Компаниянын каалаган кеңсесинде жана/же жеткиликтүү төлөм инструменттерин колдонуу менен.

Компаниянын каражаттарынан

Сумма Мөөнөт Пайыздык коюм Камсыздоо
20 000 сомдон 300 000 сомго чейин 3 айдан 18 айга чейин (150 000 сомго чейин)

3 айдан 24 айга чейин (150 001 сомдон 300 000 сомго чейин)

35%

(32% камсыздандыруу менен)

Кредиттик тарыхы бар кардар үчүн

300 000 сомго чейин (кошумча) – гарантсыз

300 000 сомдон жогору -1 гарант

Кредиттик тарыхы жок кардарлар үчүн

150 000 сомго чейин (кошумча) – кепилдиксиз

150 000 сомдон жогору -1 гарант

*Эффективдүү пайыздык чен 37,82%дан 42,05%%ке чейин.
*Кредиттик комитет кредиттин суммасына карабастан кепилдик сурай алат.

Кассалык тейлөө үчүн комиссия – кредиттин суммасынан 1,3%, бирок 10 000 сомдон ашпайт.

Күрөөсүз кредиттер үчүн күрөө депозити кредиттин суммасынын 1% түзөт.

 

 

Кредиттик калькулятор

c

5000
25000
50000

1 мес
12 мес
18 мес

Ай сайын төлөм

4874

Пайыздык чен

30 %

Кредиттин жалпы суммасы

58492

Кредиттин мөөнөтү

12

Ийгилик окуялары

Суроолор калдыбы?

Сиз бул форманы колдонуу менен сатуу боюнча менеджерден кеңеш сурасаңыз болот
  petal