Ачык бош орундардын тизмеси

2011-жылдан бери динамикалуу өнүгүп келе жаткан «Байлык Финанс» микрокредиттик компаниясы Кыргызстандагы эң ири үч микрокредиттик компаниялардын катарына кирди.
Бул биз жалаң гана кызматкерлерди издебестен, эпкиндүү жана ынтымактуу командабыздан таланттарды издегенибизге байланыштуу.

Биз үзгүлтүксүз негизде Каржылоо боюнча адистерди жана стажёрлорду Компаниянын бардык кеңселерине чакырабыз.

 

Ачык бош орундардын тизмеси

2011-жылдан бери динамикалуу өнүгүп келе жаткан «Байлык Финанс» микрокредиттик компаниясы Кыргызстандагы эң ири үч микрокредиттик компаниялардын катарына кирди.
Бул биз жалаң гана кызматкерлерди издебестен, эпкиндүү жана ынтымактуу командабыздан таланттарды издегенибизге байланыштуу.

Биз үзгүлтүксүз негизде Каржылоо боюнча адистерди жана стажёрлорду Компаниянын бардык кеңселерине чакырабыз.

Ачык бош орундардын тизмеси

2011-жылдан бери динамикалуу өнүгүп келе жаткан «Байлык Финанс» микрокредиттик компаниясы Кыргызстандагы эң ири үч микрокредиттик компаниялардын катарына кирди.
Бул биз жалаң гана кызматкерлерди издебестен, эпкиндүү жана ынтымактуу командабыздан таланттарды издегенибизге байланыштуу.

Биз үзгүлтүксүз негизде Каржылоо боюнча адистерди жана стажёрлорду Компаниянын бардык кеңселерине чакырабыз.

«МКК «Байлык Финанс»» ЖЧКсына жаңы кызматкер керек

МИЛДЕТТЕР:

 • Кардарларды тартуу боюнча иш-чараларды өткөрүү;
 • Потенциалдуу кардарлардын жоопкерчилиги, төлөө жөндөмдүүлүгү, бизнес тажрыйбасы боюнча талдоо;
 • Ички саясаттарга жана жол-жоболорго ылайык кредиттерди берүү;
 • Ислам принциптери боюнча каржылоо;
 • Насыялардын кайтарылышын камсыз кылуу;
 • Жаш адистерге насаатчылык.

ТАЛАПТАР:

 • Билими орто атайын/жогорку;
 • Финансы-кредиттик уюмда 1 жылдан ашык иш тажрыйбасы;
 • Финансылык анализди билүү;
 • Коомдоштук;
 • Аткаруу.

ЖУМУШ ШАРТТАРЫ:

 • Татыктуу эмгек акы + бонустар;
 • Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык ишке орноштуруу;
 • Жеке жана карьералык өсүү үчүн мүмкүнчүлүктөр;
 • Ыңгайлуу жумуш орду;
 • Жагымдуу пайда пакети.

Резюме жана сунуш каттарды hr@bf.kg дарегине жөнөтүңүз

«МКК «Байлык Финанс»» ЖЧКсына жаңы кызматкер керек

МИЛДЕТТЕР:

 • Кардарларды тартуу боюнча иш-чараларды өткөрүү;
 • Потенциалдуу кардарлардын жоопкерчилиги, төлөө жөндөмдүүлүгү, бизнес тажрыйбасы боюнча талдоо;
 • Ички саясаттарга жана жол-жоболорго ылайык кредиттерди берүү;
 • Ислам принциптери боюнча каржылоо;
 • Кредиттердин кайтарылышын камсыз кылуу.

ТАЛАПТАР:

 • Билими орто атайын/жогорку;
 • Финансы-кредиттик уюмда 1 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;
 • Коомдоштук;
 • Аткаруу.

ЖУМУШ ШАРТТАРЫ:

 • Татыктуу эмгек акы + бонустар;
 • Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык ишке орноштуруу;
 • Жеке жана карьералык өсүү үчүн мүмкүнчүлүктөр;
 • Ыңгайлуу жумуш орду;
 • Жагымдуу пайда пакети.

Резюме жана сунуш каттарды hr@bf.kg дарегине жөнөтүңүз

МКК «Байлык Финанс» ЖЧКсы өлкөдөгү алдыңкы микрофинансылык уюмдардын бири.

ТАЛАПТАР:

 • Орто атайын билим/жогорку билим;
 • Кассир же маалымат базасынын оператору катары тажрыйбасы артыкчылык болуп саналат;
 • Колдонуучунун деңгээлинде компьютерди билүү, MS Office программасын билүү.

МИЛДЕТТЕР:

 • Кассага акча каражаттарын жана документтерди кабыл алуу, берүү, эсепке алуу жана сактоо боюнча операцияларды жүргүзүү;
 • Кассалык операциялар боюнча маалыматтарды түзүү, жүргүзүү жана сактоо;
 • Күндөлүк эсепти накталай/толуктоо, накталай акча каражаттарынын калдыктарын салыштыруу маселелери боюнча коммерциялык банктар менен өз ара аракеттенүүнү ишке ашыруу.

ЖУМУШ ШАРТТАРЫ:

 • Татыктуу эмгек акы + бонустар;
 • Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык ишке орноштуруу;
 • Жеке жана карьералык өсүү үчүн мүмкүнчүлүктөр;
 • Ыңгайлуу жумуш орду;
 • Жагымдуу пайда пакети.

Резюме жана сунуш каттарды hr@bf.kg дарегине жөнөтүңү

Ачык бош орундардын тизмеси

2011-жылдан бери динамикалуу өнүгүп келе жаткан «Байлык Финанс» микрокредиттик компаниясы Кыргызстандагы эң ири үч микрокредиттик компаниялардын катарына кирди.
Бул биз жалаң гана кызматкерлерди издебестен, эпкиндүү жана ынтымактуу командабыздан таланттарды издегенибизге байланыштуу.

Биз үзгүлтүксүз негизде Каржылоо боюнча адистерди жана стажёрлорду Компаниянын бардык кеңселерине чакырабыз.

Ачык бош орундардын тизмеси

2011-жылдан бери динамикалуу өнүгүп келе жаткан «Байлык Финанс» микрокредиттик компаниясы Кыргызстандагы эң ири үч микрокредиттик компаниялардын катарына кирди.
Бул биз жалаң гана кызматкерлерди издебестен, эпкиндүү жана ынтымактуу командабыздан таланттарды издегенибизге байланыштуу.

Биз үзгүлтүксүз негизде Каржылоо боюнча адистерди жана стажёрлорду Компаниянын бардык кеңселерине чакырабыз.

Ачык бош орундардын тизмеси

2011-жылдан бери динамикалуу өнүгүп келе жаткан «Байлык Финанс» микрокредиттик компаниясы Кыргызстандагы эң ири үч микрокредиттик компаниялардын катарына кирди.
Бул биз жалаң гана кызматкерлерди издебестен, эпкиндүү жана ынтымактуу командабыздан таланттарды издегенибизге байланыштуу.

Биз үзгүлтүксүз негизде Каржылоо боюнча адистерди жана стажёрлорду Компаниянын бардык кеңселерине чакырабыз.

Ачык бош орундардын тизмеси

2011-жылдан бери динамикалуу өнүгүп келе жаткан «Байлык Финанс» микрокредиттик компаниясы Кыргызстандагы эң ири үч микрокредиттик компаниялардын катарына кирди.
Бул биз жалаң гана кызматкерлерди издебестен, эпкиндүү жана ынтымактуу командабыздан таланттарды издегенибизге байланыштуу.

Биз үзгүлтүксүз негизде Каржылоо боюнча адистерди жана стажёрлорду Компаниянын бардык кеңселерине чакырабыз.

Суроолор калдыбы?

Сиз бул форманы колдонуу менен сатуу боюнча менеджерден кеңеш сурасаңыз болот
  petal