Компания өз ишинде ачыктык жана айкындуулук принциптерине шайкеш келүүгө умтулат.

Бул бөлүмдө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Компаниянын негизги финансылык көрсөткүчтөрү жөнүндө маалымат берилет.

Финансылык отчеттуулук жана ага карата түшүндүрмөлөр менен толук көлөмдө компаниянын кеңселеринен таанышууга болот.

2024-жылдын аягында:

1. Улуттук банкынын талаптарына ылайык 2024-жылдын 1 кварталы үчүн финансылык отчет

2. МСФО боюнча 2024-жылдын 1-кварталына финансылык отчет

2023-жылдын аягында:

1.   Улуттук банкынын талаптарына ылайык 2023-жылдын 3 кварталы үчүн финансылык отчет

2.   МСФО боюнча 2023-жылдын 3-кварталына финансылык отчет

3.    Улуттук банкынын талаптарына ылайык 2023-жылдын 4 кварталы үчүн финансылык отчет

4.    МСФО боюнча 2023- жылдын 4- кварталына финансылык отчет  

5.    Улуттук банктын талаптарына ылайык 2023- жылга финансылык отчеттуулук кыргыз тилине котормосу менен

6.    2023-жылга финансылык отчеттуулук Кыргыз тилине котормосу менен МФСОке ылайык

2022-жылдын аягында:

1. Улуттук банктын талаптарына ылайык 2022-жылга финансылык отчеттуулук кыргыз тилине котормосу менен

2. 2022-жылга финансылык отчеттуулук Кыргыз тилине котормосу менен МФСОке ылайык

2021-жылдын аягында:

1.Улуттук банктын талаптарына ылайык 2021-жылга финансылык отчеттуулук кыргыз тилине котормосу менен 

2. 2021-жылга финансылык отчеттуулук Кыргыз тилине котормосу менен МФСОке ылайык 

Суроолор калдыбы?

Сиз бул форманы колдонуу менен сатуу боюнча менеджерден кеңеш сурасаңыз болот
    petal