Language switcher

  • 493 просм.

Компания ѳз кызматкерлерин каржылык талдоо боюнча окутууну улантууда!

Ошентип, 15-16-май күндөрү практикалык тренингдер өткөрүлүп, катышуучуларга ар кандай тапшырмалар аркылуу практика жүзүндѳ каржылык талдоонун негиздерин ылдамдык менен «тепкичтерге» бѳлүштүрүп чыгууга мүмкүндүк берди, анын жыйынтыгында лидерлер аныкталды. Эки күндүн ичинде түштүктөгү үч облустун 70ке жакын кызматкерлери окуудан ѳтүштү.

«Насыялык талдоонун негиздери боюнча ѳткѳрүлгѳн тренингдер катышуучуларга ар түрдүү тармактарда иштеген кардарлардын төлөө жөндөмдүүлүгүн баалоого ар кандай сандык жана сапаттык маалыматтардын тийгизген таасирин жыйнактуу түшүнүүгө жардам берди», – дейт түштүк аймактын директору Калбек Сатаров.

  • admin      
  • 493 просм.
Бөлүшүү:
Читайте также
Жаңылыктар архиви