Бизнес кредиттер — өз ишин КР аймагында жүргүзгөн жана соода, кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө, өндүрүш жана башка чөйрөлөрдө чакан же орто бизнеске ээ болгон жеке ишкерлер жана юридикалык жактар үчүн арналган.

Зайым алуучуга талаптар жөнөкөй:

 • Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ болуу;
 • 18 жаштан 70 жашка чейинки куракта болуу;
 • Оң кредиттик таржымалга ээ болуу, мында потенциалдуу кардарда:

Документтердин тизмеси минималдуу:

 • зайым алуучунун, жубайынын жана кепилчилик берүүчүнүн (эгер болсо) паспортунун көчүрмөсү;
 • жубайы менен күрөө берүүчүнүн паспортунун көчүрмөсү (эгер күрөө кредити болсо);
 • зайым алуучунун үй-бүлөлүк абалы жөнүндө документтер;
 • кардардын бизнеси боюнча башка керектүү документтер.

Каржылоо шарттары:

 • Валюта: сом
 • Төлөө графиги: аннуитеттик
 • Камсыздандыруу менен насыя алганда жогоруда корсотулгон устоктук пайыздар 2 % азайат.  Мисалы: камсыздандыруу жок – 36%, камсыздандыруу менен – 34%. Кенен маалыматты ушул ссылка менен отуп тапсаныз болот.
Күрөөсүз кредит берүү
Сумма Мөөнөт Пайыздык коюм Камсыздоо
10 000ден 200 000 чейин 1 айдан 18 айга чейин 10 000 – 50 000 сом – 42%
50 001 – 80 000 сом – 40%
80 001 – 150 000 сом – 38%
150 001 сомдон 250 000 сомго чейин — бир кепилчилик берүүчү

250 001 сомдон 300 000 сомго чейин — эки кепилчилик берүүчү

от 150 000  до 300 000
1 айдан 24 айга чейин
150 001 – 300 000 сом – 36%
Күрөө менен кредит берүү
Сумма Мөөнөт Пайыздык коюм Камсыздоо
200 000 сомдон 1 000 000 сомго чейин 6 айдан 36 айга чейин 28%  Кыймылсыз мүлк

Аралаш күрөө (кыймылсыз мүлк + кыймылдуу мүлк)

 

Кассалык тейлөө үчүн комиссия берилген кредиттин суммасынан 1,7%.
Камсыздандыруу сый акысын төлөө ар айлык төлөм менен 12 айга кийинкиге жылдырылышы мүмкүн.

*Натыйжалуу пайыздык коюм 31.88%дан баштап.
* Кредит Комитети кредиттин суммасынан көз карандысыз кепилчилик берүүнү сурашы мүмкүн.
*105 000 сомдон жогору сураган, кредиттик таржымалы жок кардарлар үчүн – кепилчилик берүүчү талап кылынат.

Агро кредит — бул продукт боюнча каражаттар айыл чарба ишин: мал чарбаны, канаттуулар чарбасын, бал челекчиликти жана балык чарбасын, дыйканчылыкты жана багбанчылыкты колдоого жана өнүктүрүүгө, айыл чарба өндүрүмүн даярдоого жана кайра иштетүүгө берилиши мүмкүн.

Зайым алуучуга талаптар жөнөкөй:

 • Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ болуу;
 • 18 жаштан 70 жашка чейинки куракта болуу;
 • Оң кредиттик таржымалга ээ болуу, мында потенциалдуу кардарда:

Документтердин тизмеси минималдуу:

 • зайым алуучунун, жубайынын жана кепилчилик берүүчүнүн (эгер болсо) паспортунун көчүрмөсү;
 • жубайы менен күрөө берүүчүнүн паспортунун көчүрмөсү (эгер күрөө кредити болсо);
 • зайым алуучунун үй-бүлөлүк абалы жөнүндө документтер;
 • кардардын бизнеси боюнча башка керектүү документтер.

Каржылоо шарттары:

 • Валюта: сом
 • Төлөө графиги: аннуитеттик
 • Камсыздандыруу менен насыя алганда жогоруда корсотулгон устоктук пайыздар 2 % азайат.  Мисалы: камсыздандыруу жок – 38%, камсыздандыруу менен – 36%. Кенен маалыматты ушул ссылка менен отуп тапсаныз болот.
Күрөөсүз кредит берүү
Сумма Мөөнөт Пайыздык коюм Камсыздоо
10 000ден 200 000 чейин 1 айдан 18 айга чейин 10 000 – 50 000 сом – 42%
50 001 – 80 000 сом – 40%
80 001 – 150 000 сом – 38%
150 001 сомдон 250 000 сомго чейин — бир кепилчилик берүүчү

250 001 сомдон 300 000 сомго чейин — эки кепилчилик берүүчү

от 150 000  до 300 000
1 айдан 24 айга чейин
150 001 – 300 000 сом – 36%
Күрөө менен кредит берүү
Сумма Мөөнөт Пайыздык коюм Камсыздоо
200 000 сомдон 1 000 000 сомго чейин 6 айдан 36 айга чейин 28%  Кыймылсыз мүлк

Аралаш күрөө (кыймылсыз мүлк + кыймылдуу мүлк)

 

Кассалык тейлөө үчүн комиссия берилген кредиттин суммасынан 1,7%.
Камсыздандыруу сый акысын төлөө ар айлык төлөм менен 12 айга кийинкиге жылдырылышы мүмкүн.

*Натыйжалуу пайыздык коюм 31.88%дан баштап.
* Кредит Комитети кредиттин суммасынан көз карандысыз кепилчилик берүүнү сурашы мүмкүн.
*105 000 сомдон жогору сураган, кредиттик таржымалы жок кардарлар үчүн – кепилчилик берүүчү талап кылынат.

Кошумчаланган нарк чынжырчасы каржылоо кредити биздин өнөктөштөрүбүз «Ак-Булак плюс» ЖЧКнын жана «Ак-Жалга» ЖАКнын сүт жеткирүүчүлөрдү болгон фермерлер үчүн арналган.

Алынган каражаттарга фермерлер саан уйларды, жабдуу сатып алып, сарайларды куруп же оңдоп жана сүт өндүрүү менен байланыштуу башка операциялык муктаждыктарын каржылай алышат.

Зайым алуучуга талаптар жөнөкөй:

 • Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ болуу;
 • 18 жаштан 70 жашка чейинки куракта болуу;
 • Оң кредиттик таржымалга ээ болуу, мында потенциалдуу кардарда:

Документтердин тизмеси минималдуу:

 • зайым алуучунун, жубайынын жана кепилчилик берүүчүнүн (эгер болсо) паспортунун көчүрмөсү;
 • жубайы менен күрөө берүүчүнүн паспортунун көчүрмөсү (эгер күрөө кредити болсо);
 • зайым алуучунун үй-бүлөлүк абалы жөнүндө документтер;
 • кардардын бизнеси боюнча башка керектүү документтер.

Каржылоо шарттары:

 • Валюта: сом
 • Төлөө графиги: аннуитеттик
 • Камсыздандыруу менен насыя алганда жогоруда корсотулгон устоктук пайыздар 2 % азайат.  Мисалы: камсыздандыруу жок – 38%, камсыздандыруу менен – 36%. Кенен маалыматты ушул ссылка менен отуп тапсаныз болот.

Компаниянын каражаттарынан

Сумма Мөөнөт Пайыздык коюм Камсыздоо
20 000 сомдон  – 300 000 сомго чейин 3-18 ай 34% 20 000 – 150 000 сом – кепилдик беруучусуз

150 001 – 300 000 сомүчүнчү жактын кепилчилик берүүсү

РКӨФ каражаттарынан
Сумма Мөөнөт Пайыздык коюм Камсыздоо
300 001 сомдон – 500 000 сомго чейин 3-24 ай 14%  300 001 – 500 000 сом –  кыймылсыз мүлк

*Кассалык тейлөө үчүн комиссия, эгерде каржылоо компаниянын каражаттарынан болсо, берилген кредиттин суммасынын 1,7%
*14,93%дан эффективдүү пайыздык чен.

 

Кредиттик калькулятор

c

5000
25000
50000

1 мес
12 мес
18 мес

Ай сайын төлөм

4874

Пайыздык чен

30 %

Кредиттин жалпы суммасы

58492

Кредиттин мөөнөтү

12

Ийгилик окуялары

Суроолор калдыбы?

Сиз бул форманы колдонуу менен сатуу боюнча менеджерден кеңеш сурасаңыз болот
  petal