Компания өз ишинде ачыктык жана айкындуулук принциптерине шайкеш келүүгө умтулат.

Бул бөлүмдө Компаниянын негизги финансылык көрсөткүчтөрү жөнүндө маалымат берилген.

Финансылык отчеттуулук жана ага карата түшүндүрмөлөр менен толук көлөмдө компаниянын кеңселеринен таанышууга болот.

2021-жылга финансалык отчеттуулук (УБКР)

2021-жылга финансалык отчеттуулук (МФСО)

Суроолор калдыбы?

Сиз бул форманы колдонуу менен сатуу боюнча менеджерден кеңеш сурасаңыз болот
    petal